சுதந்திர தின விழா நமதூரிலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் விருந்தினர்கள் கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டனர்.இதில் E.P.M.S பள்ளியில் சுதந்திர தின விழாவை விமர்ச்சியாக கொண்டாப்பட்டது.

 photo:fawaz


                               
 photo:fawaz
photo:fawaz
  
photo:fawaz ' />

நமதூர் E.P.M.S பள்ளியில் கோலாகலமாக 67வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது [புகைப்படங்கள்]

இந்தியர்களாகிய நாம் அனைவரும் இன்று நமது நாட்டின் 67வது சுதந்திர தினமானது கொண்டாடப்படுகிறது.அதனை வெளிப்படுத்தும் முறையில்
சுதந்திர தின விழா நமதூரிலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் விருந்தினர்கள் கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டனர்.இதில் E.P.M.S பள்ளியில் சுதந்திர தின விழாவை விமர்ச்சியாக கொண்டாப்பட்டது.

 photo:fawaz

                               

 photo:fawaz

photo:fawaz
  

photo:fawaz

Close