ரியாத் ரமழான் 1434 போட்டிக்கான அறிவிப்பு

Rama-qa Notice-IK
adiraipirai.com

               

வினாத்தாள் பதிவிறக்கம் செய்வதற்க்கு சுட்டியை சொடுக்கவும்
அல்-குர்ஆன் தர்ஜுமா (24 ஜுஸ்வு மட்டும்) பதிவிறக்கம் செய்ய 

புஹாரி முதல் 300 ஹதீஸ்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய

ரஹீக் முழு புத்தகம் பதிவிறக்கம் செய்ய

Close