Adirai pirai
posts

BREAKING NEWS: குவைத்தில் பல இடங்களில் பயங்கர நிலநடுக்கம்

ஈரான், ஈராக் எல்லை பகுதிகளில் 7.3 என்ற ரிக்டர் அளவுகோலில் பயங்கர நிலநடுக்க ஏற்பட்டது. இதன் அதிர்வு குவைத்தின் பல பகுதிகளிலும் சற்று முன்னர் பூமி அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது. குவைத் சிட்டி,பர்வானியா போன்ற பல பகுதிகளிலும் பூமியதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.மக்கள் கட்டிடங்களை விட்டும் வெளியேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் கட்டிடங்களை விட்டு வெளியேறி வீதிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். கூடுதல் தகவல் விரைவில்…

https://youtu.be/mPCHcEtiGJo