துபாய் – சவூதி வாழ் அதிரையர்களுக்கு மக்தூம் பள்ளி நிர்வாகக் கமிட்டியினரின் அன்பான வேண்டுகோள் !

துபாய் – சவூதி வாழ் அதிரையர்களுக்கு மக்தூம் பள்ளி நிர்வாகக் கமிட்டியினரின் அன்பான வேண்டுகோள் !


நன்றி :அதிரை நியூஸ்

Close