10,11,12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரசு பொதுத்தேர்வு தேதிகள்!

10,11,12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேர்வு நாள் விபரத்தை பள்ளி கல்வித்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 16 முதல் 2018 ஏப்ரல் 20 வரை.

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 7 முதல் 2018 ஏப்ரல் 16 வரை.

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 1 முதல் 2018 ஏப்ரல் 6 வரை.

Close