Adirai pirai
exclusive FLASH NEWS posts இந்தியா

புதிய 100 ரூபாய் மாதிரியை அறிமுகம் செய்தது RBI!

ரிசர்வ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (RBI) கடந்த சில ஆண்டுகளாக புதுப்புது கரன்ஸி நோட்டுக்களை வெளியிட்டு வருகின்றது.

₹2000, ₹500, ₹50, ₹10 இதனை தொடர்ந்து புதிய 100 ரூபாய்கான மாதிரிகளை வெளியிட்டுள்ளது ரிசர்வ் வங்கி. விரைவில் இந்த ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்திற்கு வர உள்ளது.