Adirai pirai
உள்ளூர் செய்திகள் மரண அறிவிப்பு

சென்னையில் 19 வயது அதிரை இளைஞர் முஹம்மது தஹிம் வஃபாத்!

ஹாஜா நகரை சேர்ந்த மர்ஹூம் K.P.M.முஹம்மது சாலிஹ், H.M.தம்பி மரைக்காயர், H.M.ஹாஜா அலாவுத்தீன் ஆகியோரின் பேரனும், K.P.M.அல் புஷ்ரா அவர்களின் மகனும், H.M.அஹமது நியாஸ், H.M.நாசர்கான், H.M.அஹமது ரபி ஆகியோரின் மருமகனும், A.ஜமீர் அஹமது அவர்களின் சகோதரருமாகிய A.முஹம்மது தஹிம் (வயது 19) அவர்கள் சென்னையில் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அன்னாரின் உடல் நல்லடக்கம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.