அதிரையில் புதியதோர் உதயம்- ரஸ்லியா கார்டன் 2

அதிரை ரஸ்லியா கார்டனின் இரண்டாவது மணைப்பிரிவு நமதூர் காதிர் முஹைதீன் பள்ளி அருகே இனிதே உதயமாகியுள்ளது. மிகக் குறைந்த மாதத்தவனை முறையில் மனையை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

ஒரு மனைப்பிரிவின் விலை:1,59,000

மாதத்தவணை: 5,000 மட்டுமே

மிகக்குறைந்த விலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளின் அருகாமையின் இம்மணைப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புக்கு: 9965363463

Advertisement

Close