சுமார் 80 கோடி ரூபாய் செலவில் அமையப்பெற்ற சம்மன் கோட்டை ஜும்மா பள்ளிவாயலின் அழகிய காட்சி!(படங்கள் மட்டும்)

Advertisement

Close