ஒளி யை நோக்கிய அழைப்பு ஒலி

ஒளியை நோக்கிய அழைப்பு ஒலி

காது கேளாத, வாய்பேச முடியாத மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை விளக்கும் சிறப்பு எற்பாடு மற்றும் இஸ்லாமிய வாழ்வியல் கண்காட்சி & மாநாடு

இடம்: காயிதே மில்லத் மணி மண்டபம் ,
(TNEB அருகில்) டேம்ஸ் ரோடு, அண்ணாசாலை, சென்னை- 600 002

அழைக்கிறது தஃவத்துல் முஸ்லிமீன்

தொடர்புக்கு: 9976885917/9380294949/
8682918723

மூன்றே புகைப்படம் மற்றும் உள்ளது மேலும் விபரங்களுக்கு மேலே உள்ள தொலைபேசி எண் க்கு தொடர்பு கொள்ளவும்….

                           INSHA ALLAH
               PROGRAM TIMETABLE
               SATURDAY-04.04.2015

Sunday 05-04-2015
Close