டாக்டர் பட்டம் பெற்ற முன்னாள் எம்.பி. அப்துற்றஹ்மான் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக் கவிதை

டாக்டர் பட்டம் பெற்ற முன்னாள் எம்.பி. அப்துற்றஹ்மான் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக் கவிதை!
அடிக்கவில்லை எங்கள்
அப்துற்றஹ்மான் தம்பட்டம்
அதனாற்றான் கிட்டியது
அமெரிக்காவின் இப்பட்டம்!
எங்களூர்க்குப்
பக்கத்துஊர் ஆள்
இயக்கத்தின்
ஈடிலாப்போர் வாள்!
அயராத உழைப்புக்கு
அல்லாஹ்வின் நன்கொடை
உயர்வுடன் வாழ்த்தும்
உடன்பிறப்புப் பிறைப்படை
பணிவும் உங்களிடம்
பணிசெய்யத் துள்ளும்
துணிவும் உங்களைத் 
தோழமை கொள்ளும்
நாடாளுமன்றத்தில் உங்களின்
நாடறிந்தப் பேச்சு
கோடானுகோடி மனங்களில்
கொடியேற்றி ஆச்சு
பிரிந்த இளைஞர்களைப்
பிசகின்றி அணைத்த பிரியம்
சரிந்தச் சமுதாயம் வீறுகொண்ட
சான்றுகளால் புரியும்
வேதனைப் படுகின்றது
வேலூரும் தேடுது
சாதனை மன்னரைச்
சார்ந்திருக்க நாடுது
அன்புடன்கவியன்பன் கலாம், அதிரை (பாடசாலை)அபுதபி (தொழிற்சாலை)

Close