மதுக்கூரில் நடைபெற்ற தமுமுக வின் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி!

மதுக்கூர் பேரூர் கழகம் சார்பாக இன்று 13/03/2015மெயின் ரோட்டில் இந்தியன் வங்கி அருகில் தமுமுக கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அல்ய்ன் பொறுப்பாளர் சகோதரர் முஜிபுர் ரஹ்மான் கழக கொடியினை ஏற்றிவைத்தார்.உடன் நகர் நிர்வாகிகள்.

தகவல்: மதுக்கூர் தமுமுக

Advertisement

Close