அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டின் இன்றைய நிலவரம்!(படங்கள் இணைப்பு)

அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது.  மேலும் இன்று அதிக அளவில் பண்ணா, கெலக்கன், திருக்கை, வவ்வா மீன், கொடுவா, தாளன் சுறா மற்றும் தேச பொடி மீன்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது.மேலும் நண்டு,பொடி இறால் போன்றவைகளும் அதிகமாக காணப்பட்டது .

இன்று ஞாயிறு அரசு விடுமுறை என்பதால் அரசு ஊழியர்கள் அதிகமாக பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் காணப்பட்டனர்.   

Advertisement

Close