Adirai pirai

Lawyer Pirai

Lawyer Pirai – தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்

Noorul ibn Jahaber Ali
இந்தச் சட்டம் 15.06.2005 இல் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்தியா மக்களாட்சிக் குடியரசு நாடாக இருப்பதாலும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், ஊழலை கட்டுப்படுத்தி அரசும், அரசு எந்திரங்களும் குடிமக்களுக்கு பதில் சொல்ல

LAWYER PIRAI-வீடு கட்டுவதற்க்கு முன்பு அவசியம் அறிய வேண்டிய விசயங்கள்!

admin
வீடு கட்ட வேண்டும் என மனையை வாங்கிவிட்டீர்கள். நாம் வாங்கும் மனையை முழுவதுமாக பயன்படுத்தி வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம். உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பின்பற்றப்படும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றித் தான் வீடு

LAWYER PIRAI- ஒரு வருடத்திற்கு இலட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் சாலை விபத்தில் மரணம்! தடுப்பதற்க்கான சட்ட வழிமுறைகள்!

admin
இந்த கட்டுரையை நீங்கள் படித்து முடிப்பதற்கு சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஆகலாம். இந்த குறுகிய நேரத்திற்குள் இந்தியாவில் 5 பேர் சாலை விபத்துகளில் உயிர் இழந்திருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒவ்வொரு 3 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு

LAWYER PIRAI- நுகர்வோர் சட்டம் மற்றும் உரிமைகள்!

admin
இந்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 (தி கன்சியூமர் புரட்டக்சன் ஆக்ட், 1986) இந்தியாவில் வாழும் மக்களின் நுகர்வுத் தன்மையை பதுகாக்கும் பொருட்டு இந்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பெற்றச் சட்டமாகும். ஜூலை 1, 1987 முதல்